Psychoterapia psychodynamiczna osób dorosłych

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą pomocy i leczenia poprzez rozmowę. Psychoterapeuta, czyli osoba stosująca psychoterapię, w sposób świadomy i celowy wykorzystuje różnorodne środki psychologiczne, aby pomóc swojemu pacjentowi w lepszym rozumieniu siebie. Pomaga w dostrzeganiu motywów podejmowanych przez pacjenta decyzji, uchwyceniu prawidłowości rządzących jego życiem. Proces psychoterapii zawsze odbywa się w relacji psychoterapeuta-pacjent, w ściśle określonych ramach – czasowych i przestrzennych. Psychoterapia może przyjmować różne formy – na przykład psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej oraz psychoterapii par. Z uwagi na różne powody, dla których osoby trafiają na psychoterapię, okres leczenia także może być różny – od kilku spotkań po regularne spotkania przez kilka lat. Istnieje kilka głównych nurtów psychoterapii – psychoanaliza, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia humanistyczna, terapia systemowa.

Psychoterapia nie daje gotowych odpowiedzi na problemy pacjenta, a raczej motywuje go do spojrzenia na nie z innej perspektywy, podejmowania samodzielnych poszukiwań i przejmowania odpowiedzialności.

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Podejście psychodynamiczne wywodzi się z psychoanalizy oraz późniejszych teorii relacji z obiektem i psychologii self, integrując najważniejsze z ich założeń w swoich ramach. W psychoterapii psychodynamicznej zakłada się, że życiem człowieka sterują wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty wewnątrzpsychiczne. Dla zrozumienia życia psychicznego jednostki niezmiernie ważna jest refleksja nad jej nieświadomością. Istotą psychoterapii psychodynamicznej jest dynamika przeżyć zachodzących w pacjencie i terapeucie oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Relacja ta jest silną, zaakceptowaną obustronnie więzią między pacjentem a psychoterapeutą, odbywającą się w bezpiecznych warunkach, dających poczucie psychicznego komfortu, stworzonych przez terapeutę dostosowującego swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, który zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, fantazjami i skojarzeniami. Psychoterapeuta podążając za pacjentem, poszukuje wspólnie z nim nowego rozumienia jego przeżyć emocjonalnych, towarzyszy mu w przepracowywaniu trudnych wątków z życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych sposobów wchodzenia w relacje ze znaczącymi osobami.

Psychoterapia psychodynamiczna to cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstotliwością 1 – 2 razy w tygodniu, w stałym umówionym terminie. Czas trwania procesu terapeutycznego jest związany z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent, jego motywacją do leczenia, możliwościami intelektualnymi. W większości przypadków jest to okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Dla kogo jest psychoterapia?

Psychoterapia będzie pomocna każdemu, kto doświadcza w życiu cierpienia, trudności w relacjach interpersonalnych, obniżonego poczucia własnej wartości, nieuzasadnionych lęków. Jeśli odczuwasz niepokój, brak satysfakcji z życia, pracy, rodziny, masz obniżony nastrój, czujesz, że żyjesz w stresie, masz niestabilne i niesatysfakcjonujące związki, bądź naprzemiennie odbierasz swojego partnera/dzieci/rodziców raz jako cudownych, raz jako beznadziejnych – korzystne może być przyjrzenie się Twoim przeżyciom i uświadomienie sobie mechanizmów ich pojawienia się.

Może być również tak, że pojawiły się u Ciebie somatyzacje – dolegliwości cielesne nie mające przyczyn w ciele, a będące manifestacją Twoich wewnętrznych psychicznych konfliktów lub deficytów.

Nieuzasadnione (lub mające bardzo konkretne przyczyny) lęki, koszmary nocne, bezsenność, natrętne myśli, wahania nastroju, nagłe napady gniewu, apatia, utrata zainteresowań i sił witalnych, poczucie beznadziejności, myśli samobójcze, próby samobójcze są kolejnymi powodami, dla których warto skorzystać z psychoterapii.

Jeśli pojawiła się u Ciebie znacząca zmiana nawyków żywieniowych, zmiana w obrazie siebie, nagła zmiana (utrata lub wzrost) wagi, zdarzają Ci się epizody obżarstwa lub wymioty – pomocna może być psychoterapia. 

I wreszcie, lecz chyba najważniejsze: jeśli lekarz psychiatra zdiagnozował u Ciebie zaburzenia osobowości, zaburzenia charakteru, zaburzenia nastroju, depresję, nerwicę natręctw, chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD), natrętne myśli, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenie odżywiania itp. nie czekaj, wspomóż farmakoterapię psychoterapią.

Psychoterapia psychodynamiczna, którą Ci proponuję ma skuteczność potwierdzoną wieloma badaniami klinicznymi. Jest ona skuteczną metodą leczenia większości zaburzeń psychicznych (m.in. nerwic, zaburzeń depresyjnych, lękowych i osobowości),  może ona zapewniać trwałą zmianę Twojego samopoczucia i funkcjonowania. Wśród przeciwwskazań do takiego leczenia wymienia się: obecność aktywnego epizodu psychotycznego oraz czynne uzależnienie.

W jakich sytuacjach oferuję pomoc – podsumowanie

  • Osobom cierpiącym z powodu depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, nerwicy, stanów lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości
  • Osobom, które mają niskie poczucie własnej wartości i nie akceptują samych siebie
  • Osobom, które odczuwają stres związany z codziennym życiem, pracą, związkami
  • Osobom, które mają obniżony nastrój, odczuwają niepokój i brak satysfakcji w życiu
  • Osobom, które doznały w przeszłości nadużyć fizycznych bądź psychicznych
  • Osobom chcącym przyjrzeć się od strony psychologicznej swoim dolegliwościom fizycznym,
  • Osobom przechodzącym kryzys w związku, rozwód czy rozstanie
  • Osobom chcącym zrozumieć i przepracować swoją sytuację rodzinną 
  • Osobom, które chcą naprawić swoje relacje z ludźmi
  • Osobom zainteresowanym rozwojem osobistym, poszerzeniem wglądu, poznawaniem siebie, rozwijaniem swojego twórczego potencjału i kariery

Jak wygląda spotkanie z psychoterapeutą?

Spotkanie z psychoterapeutą (tzw. sesja terapeutyczna) jest nie do końca zwykłą rozmową. Przede wszystkim, psychoterapeuta nie będzie Ci opowiadał o swoim życiu osobistym ani zabawiał anegdotkami z dzieciństwa. To, czym będzie się z Tobą dzielił, to przede wszystkim jego emocje, odczucia, wiedza i doświadczenie w takim zakresie, w jakim będzie to dla Ciebie pomocne w zrozumieniu samego siebie. W takcie spotkania możesz poruszać dowolne tematy, a psychoterapeuta stara się skierować rozmowę na Twoje uczucia, postrzeganie świata i siebie, zwraca też uwagę na to, co niekonieczne jest przez Ciebie dostrzegane. Możesz swobodnie dzielić się swoimi myślami, przeżyciami, fantazjami i skojarzeniami. Psychoterapeuta podążając za Tobą, wspólnie z Tobą będzie poszukiwał nowego rozumienia Twoich przeżyć emocjonalnych, towarzyszy Ci w przepracowywaniu trudnych wątków z życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych sposobów wchodzenia w relacje ze znaczącymi osobami. Bardzo często zdarza się, że pewne specyficzne dla pacjenta sposoby kontaktu z innymi pojawiają się także w relacji do psychoterapeuty. Podczas rozmowy następuje próba ich zrozumienia, uchwycenia przyczyn ich pojawienia się oraz konsekwencji dla Twojego życia. A przez to dla znalezienia ulgi w cierpieniu, głębszego rozumienia siebie i zmiany.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta jest osobą, która ukończyła studia wyższe – najczęściej psychologię, pedagogikę, socjologię, pielęgniarstwo, medycynę oraz czteroletnią szkołę psychoterapii, w rekomendowanym ośrodku. Psychoterapeuta w ramach szkolenia przechodzi psychoterapię własną, odbywa staże kliniczne oraz superwizje. Psychoterapię może prowadzić także osoba będąca w trakcie szkoły psychoterapii, która cyklicznie superwizuje (czyli omawia z bardziej doświadczonym psychoterapeutą) swoją pracę. Jednakże w samym procesie psychoterapii ważne jest, kim psychoterapeuta jest dla Ciebie, pomimo wszystkich jego choćby najlepszych kwalifikacji. Wchodząc w relację terapeutyczną korzystamy z tych samych mechanizmów, jakie wykorzystujemy w relacjach z ważnymi dla nas osobami. Dzięki temu, że stają się one tak bardzo widoczne, można je omówić, zrozumieć i próbować zmienić.

Więcej na temat moich kwalifikacji przeczytasz w zakładce "O mnie"

Czy cierpienie musi być głównym powodem podjęcia psychoterapii?

Jednym z najczęstszych powodów podjęcia psychoterapii jest cierpienie. Choć nie w każdym przypadku cierpienia prowadzi się psychoterapię. Np. w żałobie cierpienie może być ogromne i przypominać depresję, ale jednocześnie jest to okres, w którym psychoterapeuta może zaoferować jedynie wsparcie emocjonalne w procesie przechodzenia przez nią. Podobnie jest z uzależnieniami. Uzależniony człowiek niewątpliwie cierpi, jednak dopóki jego uzależnienie jest czynne lub dopiero od krótkiego czasu utrzymuje się trzeźwość, jedyną formą terapii zalecaną i pomagającą jest terapia uzależnień. Na psychoterapię zaburzeń osobowości przyjdzie czas później. Zdarza się czasem, że odczuwanie cierpienia przychodzi i odchodzi, człowiek podejmuje mniej lub bardziej satysfakcjonujące działania, wchodzi w różne relacje, a ból, rozpacz i poczucie beznadziejności pojawiają się jako refleksja, która jest chowana głęboko w odmętach psychiki. Odkrycie i adekwatne poradzenie sobie z tak wypieranym cierpieniem będzie przejściowym etapem prowadzonej psychoterapii.

Jaka jest różnica między psychiatrą a psychoterapeutą?

Psychiatra jest lekarzem, to osoba, która ukończyła studia medyczne i specjalizację w dziedzinie psychiatrii. Psychiatra rozpoznaje zaburzenie psychiczne, stawia diagnozę dotyczącą zdrowia psychicznego i wdraża leczenie. Przeważnie leczenie polega na stosowaniu farmakoterapii – lekarz wypisuje receptę, której nie może wypisać psychoterapeuta, który nie jest lekarzem. Czasami psychiatra może zalecić psychoterapię, którą prowadzi sam (jeśli jest psychoterapeutą) lub inna osoba. Psychoterapeuta nie będący lekarzem nie wystawia recept i nie daje gotowych odpowiedzi, jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią – nie będzie chciał rozmawiać z Twoimi rodzicami, partnerem, dziećmi (chyba, że mówimy o terapii rodzin lub par). Psychoterapeuta nie wnika, czy objawy jakie zgłaszasz są prawdziwe czy nie. Ważniejsze jest dla niego Twoje subiektywne poczucie, jak bardzo uciążliwe są dla Ciebie objawy, przyczyny ich powstania i konsekwencje dla całego Twojego życia.

Zapraszam do kontaktu

mgr Karolina Gołąbek

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii

Przemyśl, ul. Wyczółkowskiego 2

tel. 510 - 325 - 167