O mnie

Nazywam się Karolina Gołąbek. Jestem psychologiem, studia skończyłam na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyłam także Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, obecnie kontynuuję proces certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję pod stałą superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Odbyłam staż na Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży prowadzonym przez Centrum Medyczne sp. z o.o. w Łańcucie

Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi różnego rodzaju zaburzenia zachowania (w tym uzależnienia), zaburzenia emocjonalne oraz w funkcjonowaniu społecznym, żeby wymienić choć kilka: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, zaburzenia ze spektrum autyzmu, mutyzm wybiórczy, zaburzenia więzi, nieśmiałość i wycofanie, fobia szkolna, trudności związane z występującą niepełnosprawnością lub z dysfunkcyjnym (nierzadko patologicznym) środowiskiem rodzinnym i inne.

Z osobami dorosłymi psychoterapeutycznie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzonej przez NZOZ Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego s.c. Zajmuję się leczeniem depresji, nerwic, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości i in.

Zapraszam do kontaktu

mgr Karolina Gołąbek

Gabinet Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii

Przemyśl, ul. Wyczółkowskiego 2

tel. 510 - 325 - 167